Darujte ji! Ušetříte tak na dani a poplatcích. Nejlepší cestou je darovat nemovitost svým příbuzným, kteří jsou od darovací daně osvobozeni. K tomu navíc můžete ke smlouvě zahrnout věcné břemeno. To vám zajistí možnost dožití v dané nemovitosti při případných neshodách. Mnoho lidí si však plete dar za symbolický poplatek, nebo výměnu. Darování musí proběhnout tak, abyste poté nevyžadovali po druhé osobě žádnou protihodnotu, byť jen symbolickou částku. Ze smlouvy darovací by se totiž rázem stala smlouva kupní a vám by to žádné výhody nepřineslo.

Proč darovat a ne dědit?

Proč byste měli váš majetek raději darovat, než nechat dědit? Dědickou daň přece příbuzní také neplatí. V případě dědictví musí totiž dědicové zaplatit notářský poplatek, který se vypočítává z hodnoty dědictví a často se částka pohybuje v řádech desetitisíců korun, které byste darováním ušetřili.

Písemná darovací smlouva

Je nutné, aby tato smlouva byla sepsána. Musí totiž dojít k řádnému převodu práv a povinností. Tuto smlouvu můžete sepsat sami se svými plnoletými blízkými. Ve smlouvě musí být jasně identifikovaný dárce i obdarovaný (jméno, bydliště, datum narození) a údaje o darované nemovitosti. Smlouvu musí obě strany potvrdit podpisem, který musí být notářsky či úředně ověřený. Následný převod vlastnictví je možný na katastrálním úřadu.

Věcné břemeno

K darovací smlouvě můžete navíc připojit podmínky, které by měl obdarovaný plnit. Jako např. že nabyvatel zohlední vaše dožití v dané nemovitosti.