Informace o ochraně osobních údajů - Zprostředkování nemovitostí

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a kromě toho je rovněž naší zákonnou povinností. V souladu s čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) Vás tímto informujeme o tom, jakým způsobem bude nakládáno s Vašimi osobními údaji.

Správce: Reality jinak, s.r.o., Kubova 4, 621 00 Brno, IČ: 29295424, +420776483448
Kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Adresné a identifikační údaje (jméno, příjmení, akademický titul), telefonní číslo, e-mailová adresa)
  • Údaje o jiné osobě (případné telefonické spojení na manžela/manželku)
Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme: Správa informací o zájemcích (kupujících) a klientech (prodávajících) v rámci zprostředkování prodeje nemovitostí (včetně elektronicky vyhotovených a archivovaných textových dokumentů (jako je např. korespondence) souvisejících s těmito záležitostmi). 
Právní základ:

Plnění smlouvy (zprostředkovatelská smlouva) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i příprava smluvní dokumentace při prodeji nemovitostí, včetně Dohody o složení kauce.

Oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (např. zpracování osobních údajů pro účely vnitřní analýzy v rámci společnosti).

Plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje: Údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení minimálně po dobu, po kterou nám to ukládají zákonné lhůty pro uchování, nebo dokud neuplynou promlčecí lhůty v souvislosti s potenciálními právními nároky. 
Komu poskytujeme Vaše osobní údaje: (kategorie možných příjemců) 

Osobní údaje, které nám byly poskytnuty či sděleny, uchováváme a zpracováváme pouze v souvislosti s realizací smlouvy (zprostředkovatelská smlouva). Údaje jsou poskytovány pouze v nejmenším nutném rozsahu, a pokud je to nezbytné pro realizaci smlouvy, pokud to vyplývá z platných právních předpisů nebo pokud existuje oprávněný zájem třetích stran, které se podílí na realizaci daného obchodu.

Možnými příjemci údajů jsou: oddělení společnosti a makléři, kteří se zabývají realizací daného obchodu), třetí strany, které se podílí na realizaci daného obchodu (osoby, které se podle potřeby podílí na realizaci daného obchodu a potenciální smluvní partneři, další makléři, platformy pro zprostředkování, společnosti zabývající se správou nemovitostí, společnosti zabývající se financováním, soukromé a veřejné subjekty, které mohou zveřejňovat nebo shromažďují informace o objektech, pojišťovny);

Poskytovatelé služeb správce (např. daňoví poradci, mzdové účtárny, advokáti) a úřady (správa sociálního zabezpečení, finanční úřad a další úřady), právní zástupci (v souvislosti s prosazováním práv či ochranou před nároky vůči naší společnosti nebo v rámci řízení na úřadech) nebo společnosti, které se jako dodavatelé starají o IT infrastrukturu správce (software, hardware).

Přenositelnost údajů Není dán právní základ pro přenositelnost údajů.

 

K předání údajů příjemci ve třetí zemi (mimo Evropskou unii) nebo mezinárodní organizaci nedochází. Nedochází rovněž ani k automatizovanému rozhodování (profilování) ve smyslu čl. 22 GDPR.

Ze smlouvy ani ze zákona pro Vás nevyplývá povinnost poskytnout Vaše osobní údaje. Tyto údaje jsou však nezbytné k řádné realizaci smluvního vztahu.

Dále Vás tímto dále informujeme o Vašich dalších právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR
  • právo na výmaz dle čl. 17 GDPR
  • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo vnést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR
  • právo vznést u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů) v souladu s čl. 77 GDPR námitku proti zpracování osobních údajů.

Bližší informace o možnostech uplatnění těchto práv, či o jejich rozsahu, lze nalézt v textu GDPR, jehož české znění je Vám k dispozici na následující adrese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Soubory cookies

Co jsou soubory cookies

Cookies jsou malé textové dočasné soubory. Při prohlížení je daná webová stránka ukládá do prohlížeče. Rozlišují se různé druhy souborů cookie: dočasné soubory cookie jsou vymazány po uzavření prohlížeče; trvalé soubory cookie jsou uloženy v závislosti na své funkci.

K čemu slouží soubory cookies

Soubory cookies umožňují identifikaci jednotlivých počítačů a uchování údajů o vašem webovém prohlížeči a jeho nastavení. Některé jsou nezbytné pro správné fungování služby, například u přihlášení nebo platby za produkt. Jiné zlepšují uživatelské rozhraní například tím, že si pro příští návštěvu zapamatují vyplněné údaje. Další cookies nám umožňují přizpůsobit obsah stránky nebo na ní zobrazovanou reklamu vašim preferencím. 

Jak Vás identifikujeme 

IP adresa je nezbytná pro fungování internetu. Je dostupná na každém počítači. Naše soubory cookie ale identifikují prohlížeč anonymním ID. 

Kde cookies využíváme

Měření návštěvnosti

Nástroje třetích stran jako Google Analytics nám pomáhají měřit návštěvnost na stránce včetně informace o tom, odkud jste na naši stránku přišli, a kam z naší stránky odcházíte. Podle těchto statistik upravujeme stránky tak, abyste s nimi byli spokojeni a přinášeli vám relevantní obsah.

Reklama

Soubory cookie se užívají pro zjištění počtu lidí, kteří reklamu viděli, kdo z nich na ni kliknul nebo si ji opakovaně zobrazil. Současně jsou soubory cookie používány k vyhodnocení tak zvaných segmentů, neboli vašich preferencí, případně též vaší geografické lokace a podle nich nám umožní přizpůsobit zobrazovanou reklamu (behaviorální cílení). Výsledek takové segmentace, který tímto způsobem získáváme, je velmi obecný a nejsme schopni ho přiřadit ke konkrétní osobě. Prostřednictvím našich stránek mohou být ve vašem koncovém zařízení pro výše uvedené účely ukládány cookies třetích stran (provozovatelů reklamních systémů využívaných na naší internetové stránce). Za ukládání cookies třetích stran a zpracování v nich uložených údajů odpovídají tyto třetí strany.

Obsah stránek

Podobně jako v případě reklamy, soubory cookie můžeme používat pro vyhodnocení vašich preferencí a podle toho Vám nabídnout na našich stránkách takový obsah, jaký vás zajímá. 

Povolení a zákaz cookies

Webové prohlížeče umožňují nastavení správy cookies, tedy i jejich povolení a zákaz. Pokud je váš webový prohlížeč nastaven tak, že ukládání cookies povoluje, máme za to, že s ukládáním cookies našimi internetovými stránkami souhlasíte, a to až do doby, kdy ukládání cookies zakážete.

Pokud cookies zakážete, nemusí naše stránky a jejich prostřednictvím poskytované služby fungovat řádně. Cookies lze kdykoliv znovu povolit.